DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

 

TT

 HỌ VÀ TÊN 

Chức vụ, chức danh 

 Điện thoại

Email  (nếu có)

Hình

1

VÕ TÙNG LINH

T. BM SCCK

 

 

 

2

LƯU CHÍ ĐỨC

P. Trưởng khoa

0913859631

duchoahuunam123@yahoo.com.vn

image001.png

 

3

TRƯƠNG NAM TRUNG 

P. BM SCCK

0909501140

tnamtrung2000@gmail.com

image004.jpg

 

4

NGUYỄN VŨ HOÀNG CHƯƠNG

Giảng viên

01699096129

hoangchuong0104@gmail.com

 

5

ĐẶNG TRUNG DŨNG

Giảng viên

0913710660

trungdung.ktct@gmail.com

image005.jpg

 

6

LÂM HỮU HẠNH

Giảng viên

0903014266

lamhuuhanh@gmail.com

image007.jpg

 

7

VÕ QUÝ HOÀN

Giảng viên

0989283622

quyhoanvo@gmail.com

image009.jpg

 

8

NGUYỄN THÀNH LÂM

Giảng viên

0909619785

thanhlamct657@yahoo.com

image011.jpg

 

9

LÊ HOÀNG LÂM

Giảng viên

0972390730

lehoanglamtn@yahoo.com.vn

image013.jpg

 

10

HOÀNG HUY LỘC

Giảng viên

1689983277

hoanghuyloc@gmail.com

image015.jpg

 

11

LÊ TẤN LỘC

Giảng viên

0913749103

letanloc506@yahoo.com.vn

image017.jpg

 

12

LÊ THÀNH PHONG

Giảng viên

1698897143

lethanhphong_135_ct@yahoo.com

image019.jpg

 

13

NGUYỄN VIỆT PHONG

Giảng viên

0978985080

nguyenvietphong@gmail.com

image021.jpg

 

14

ĐINH TẤN TÀI

Giảng viên

0903700637

taicathang@yahoo.com.vn

image024.jpg

 

15

DƯƠNG MINH TRÍ

Giảng viên

0909613087

dmtri1958@gmail.com

image025.jpg

 

16

TỐNG VĂN TRONG

Giảng viên

0903685553

tvtrong@gmail.com

image027.jpg

 

17

PHẠM MẠNH TRƯỜNG

Giảng viên

0903895712

mtruong712@gmail.com

image029.jpg

 

18

HÀ ANH TUẤN

Giảng viên

0903952416

atuanct80@gmail.com

image032.jpg

 

19

NGUYỄN TRỌNG ANH TUẤN

Giảng viên

1692025733

tuannguyenckm@gmail.com

image033.jpg