DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN SCCK
Người đăng: | Ngày tạo: 02/07/2015 | Lượt xem: 8777 |

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Email Hình ảnh

1

LƯU CHÍ ĐỨC

ThS

Phó Trưởng khoa

duchoahuunam123@yahoo.com.vn

2 VÕ TÙNG LINH TS Phó Trưởng khoa tunglinh77@gmail.com

3

TRƯƠNG NAM TRUNG 

ThS

Trưởng BM. CKSC

tnamtrung2000@gmail.com

image004.jpg

4

LÊ HOÀNG LÂM

ThS Phó Trưởng BM CKSC lhlam@caothang.edu.vn image013.jpg

5

ĐẶNG TRUNG DŨNG

ĐH

Giảng viên

trungdung.ktct@gmail.com

image005.jpg

6

VÕ QUÝ HOÀN

ThS

Giảng viên

quyhoanvo@gmail.com

image009.jpg

7

NGUYỄN VŨ HOÀNG

CHƯƠNG

ThS

Giảng viên

hoangchuong0104@gmail.com

8

HOÀNG HUY LỘC

ĐH 

Giảng viên

hoanghuyloc@gmail.com

image015.jpg

9

LÊ TẤN LỘC

ĐH 

Giảng viên

letanloc506@yahoo.com.vn

image017.jpg

10

LÊ THÀNH PHONG

ĐH 

Giảng viên

lethanhphong_135_ct@yahoo.com

image019.jpg

11

NGUYỄN VIỆT PHONG

ThS

Giảng viên

nguyenvietphong@gmail.com

image021.jpg

12

DƯƠNG MINH TRÍ

ĐH 

Giảng viên

dmtri1958@gmail.com

image025.jpg

13

TỐNG VĂN TRONG

Cử nhân

Giảng viên

tvtrong@gmail.com

image027.jpg

14

PHẠM MẠNH TRƯỜNG

ThS 

Giảng viên

mtruong712@gmail.com

image029.jpg

15

HÀ ANH TUẤN

ĐH 

Giảng viên

atuanct80@gmail.com

16

NGUYỄN TRỌNG ANH TUẤN

ThS 

Giảng viên

tuannguyenckm@gmail.com

image033.jpg

17 NGUYỄN TIẾN KHANG ĐH  Giảng viên nguyentienkhangqn@gmail.com
18 HỒ CÔNG MINH ThS Giảng viên hocongminhck@gmail.com
19 TRƯƠNG MINH NHẬT ĐH Giảng viên nhattruong1003@gmail.com
20 NGUYỄN VĂN HƯỞNG ĐH Giảng viên nguyenvanhuongck@gmail.com
21 TRẦN QUỐC TUẤN Cử nhân Giảng viên quoctuanckc96@gmail.com

    Các Tin Khác: