LỊCH DUYỆT ĐATN CĐCN KTCK - Năm 2017 GVHD: Nguyễn Phùng Tấn
Người đăng: | Ngày tạo: 15/05/2017 | Lượt xem: 535 |

LỊCH DUYỆT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ - Năm 2017

GVHD: Nguyễn Phùng Tấn

 

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

6h30-7h15

 

 

 

 

 

7h20-8h05

 

 

DUYỆT Đ.A.T.N

VP Khoa

 

DUYỆT Đ.A.T.N

VP Khoa

8h10-8h55

 

 

 

9h05-9h50

 

 

 

9h55-10h40

 

 

 

 

 

10h45-11h30

 

 

 

 

 

 

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

12h30-13h15

 

 

 

 

 

13h20-14h05

DUYỆT Đ.A.T.N

VP Khoa

 

 

 

 

14h10-14h55

 

 

 

 

15h05-15h50

 

 

 

 

15h55-16h40

 

 

 

 

 

16h45-17h30