TKB Học kỳ phụ BM.CĐT

Bộ môn Cơ điện tử công bố thời khóa biểu Học kỳ phụ HK 1, năm học 2017 - 2018, gồm 2 môn Ngôn ngữ lập trình (bậc Cao đẳng), và Khí nén - Thủy lực (bậc Trung cấp). Thời gian bắt đầu: từ 14/10/2017. Sinh viên tải file đính kèm để biết rõ các thông tin về phòng học, thời gian học, giáo viên phụ trách.

BM.CĐT

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 HKP1(CDT).xls 51.712 KB