TKB Học kỳ phụ HK1 2017-1028 BM.CTCK

Khoa Cơ khí công bố thời khóa biểu Học kỳ phụ HK 1, năm học 2017 - 2018, gồm 3 môn Dao cắt 1 (bậc Trung cấp), Máy cắt và máy điều khiển chương trình số (bậc Cao đẳng), và Công nghệ chế tạo máy 1 (bậc Cao đẳng). Thời gian bắt đầu: từ 16/10/2017. Sinh viên tải file đính kèm để biết rõ các thông tin về phòng học, thời gian học, giáo viên phụ trách.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 HKP HK1-2017-18.xls 36.352 KB