LỊCH THỰC TẬP CKCT TUẦN 13 - 16 (Năm Học 2017-2018)

 

Sinh viên download lịch học thực tập bên dưới và thực hiện theo lịch. Sinh viên mới xuống xưởng tuần đầu, liên hệ với giáo viên giảng dạy trước ngày thứ 7 (28/10/2017).

 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 PHAN CA TT 17 - 18 (T 13 16).xls 70.144 KB