LỊCH THỰC TẬP CKCT TUẦN 9 - 12 (Năm Học 2017-2018)

LỊCH THỰC TẬP TUẦN 9 - 12 

Sinh viên download lịch học thực tập bên dưới và thực hiện theo lịch. Sinh viên mới xuống xưởng tuần đầu, liên hệ với giáo viên giảng dạy trước ngày thứ 7 (28/10/2017).

 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Phan cong thuc tap tuan 9-12.xls 57.856 KB