Đào tạo ngắn hạn

Ngày: 25-09-2017 | Lượt xem: 420
KHAI GIẢNG LỚP CNC CƠ BẢN 2017 THIẾT KẾ VÀ GIA CÔNG TỰ ĐỘNG TRÊN MÁY TIỆN PHAY CNC
Ngày: 08-05-2017 | Lượt xem: 906
Trên thị trường thiết kế, lập trình, gia công cơ khí hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới Creo Parametric (Pro/E) đang đóng vai trò to lớn trong ngành công nghiệp cơ khí chính xác. Trong khóa học này, bạn sẽ nhanh chóng trở nên thành thạo với Creo Parametric từ cơ bản tới nâng cao. Khi được trang bị các kỹ năng về Creo Parametric (Pro/E)
Ngày: 10-04-2017 | Lượt xem: 939
Ngày: 29-03-2017 | Lượt xem: 911
Ngày: 03-07-2016 | Lượt xem: 1805
Ngày: 12-11-2015 | Lượt xem: 2928
Ngày: 12-11-2015 | Lượt xem: 2223
Ngày: 12-07-2015 | Lượt xem: 4031
1
Trang: 1 / 1