ĐIỂM THI MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY VÀ ĐỒ GÁ (CĐN SCCK 14B)

ĐIỂM THI MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY VÀ ĐỒ GÁ (CĐN SCCK 14B)

Các em download file đính kèm bên dưới để xem điểm

Mọi khiêu nại các em liên hệ thầy Thạch trước ngày 22/06/2016

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 cntcmdg_CDNSCCK14B.pdf 79.34 KB