Hoạt động
CAO THẮNG CHINH PHỤC MÊ CUNG

Ngày: 11-01-2018 | Lượt xem: 44

CAO THẮNG - DỰ ÁN EMCO “111 năm HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN”

Ngày: 14-04-2017 | Lượt xem: 322

Để có được truyền thống vẻ vang, diện mạo khang trang như ngày nay, trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng đã trải qua bao thăng trầm lịch sử, được sự đùm bọc, che chở, vun đắp của xã hội ngay từ khi mới thành lập cho đến ngày nay. Chúng ta tự hào đã xây dựng nhà trường thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của miền Nam và khu vực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, tự tin hội nhập với cộng đồng quốc tế.

1
Trang: 1 / 1