LỊCH THỰC HÀNH TẠI XƯỞNG BM.CTCK - TUẦN 25 ĐẾN TUẦN 28

LỊCH THỰC HÀNH TẠI XƯỞNG  - TUẦN 25 ĐẾN TUẦN 28

Lưu ý: Các lớp xuống xưởng lần đầu, lớp trưởng liên hệ thầy dạy thực hành trước khi xuống xưởng.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 PC TH BMCTCK HK2-16-17 (25-28).xls 49.664 KB