Chuẩn đầu ra
Người đăng: | Ngày tạo: 07/12/2017 | Lượt xem: 2041 |

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CƠ KHÍ & STUDENT OUTCOMES OF MET


​CAO ĐẲNG CNKT CƠ KHÍ

Mục tiêu đào tạo:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường làm việc từ 2 đến 3 năm có khả năng:          

 1. Thiết kế, chế tạo, cải tiến các sản phẩm cơ khí.
 2. Tiếp nhận và ứng dụng công nghệ mới.
 3. Đảm trách các hoạt động dịch vụ cơ khí.
 4. Làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp.

Chuẩn đầu ra:

Ngay khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng:

 1. Vận dụng kiến thức cơ sở ngành, kỹ năng kỹ thuật và các trang thiết bị/máy công cụ hiện đại trong chương trình đào tạo để thực hiện các hoạt động gia công cơ khí. (ABET a+c)
 2. Áp dụng kiến thức toán học, tin học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào giải quyết các vấn đề thực tiễn trong kỹ thuật cơ khí. (ABET b+e)
 3. Vận dụng các tiêu chuẩn đo lường/kiểm tra để thực hiện, phân tích, đánh giá các thí nghiệm. (ABET c)
 4. Làm việc nhóm hiệu quả. (ABET d)
 5. Xác định, phân tích và giải quyết những vấn đề trong gia công cơ khí. (ABET b+e)
 6. Vận dụng kỹ năng giao tiếp (nói, viết, vẽ bản vẽ, lập bảng biểu) trong kỹ thuật và phi kỹ thuật; xác định và sử dụng tài liệu thích hợp. (ABET d+f)
 7. Nhận thức tầm quan trọng việc học tập nâng cao trình độ (chuyên môn, tiếng Anh) và phát triển nghề nghiệp. (ABET g)
 8. Tuân thủ và tôn trọng chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp và tự chịu trách nhiệm về chuyên môn. (ABET h)
 9. Đảm bảo chất lượng, tiến độ và không ngừng cải tiến công việc. (ABET i)
 10. Vận dụng kiến thức khoa học xã hội phù hợp truyền thống văn hóa dân tộc vì sự phát triểnbền vững của quốc gia. (ABET VN)

TpHCM, ngày 20 tháng 04 năm 2016

                                        Tập thể khoa cơ khí