ĐIỂM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - BẬC TRUNG CẤP - NGÀNH CHẾ TẠO CƠ KHÍ & SỬA CHỮA CƠ KHÍ - KHÓA 2013

ĐIỂM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

BẬC TRUNG CẤP

NGÀNH CHẾ TẠO CƠ KHÍ & SỬA CHỮA CƠ KHÍ

KHÓA 2013

- Bảng điểm được đính kèm bên dưới.

- Mọi thắc mắc khiếu nại sinh viên liên hệ trực tiếp Thầy Vũ (09098662050) trước 15h ngày 15/10/2015. 

Sau thời gian trên mọi thắc mắc khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TC SCCK13+12.pdf 61.838 KB
2 TC CTCK13A +12+11.pdf 67.675 KB
3 TC CTCK13B.pdf 58.02 KB
4 TC CTCK13C.pdf 59.924 KB