LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC KÌ PHỤ BỘ MÔN CĐT (ĐỢT HỌC VÉT)
Người đăng: | Ngày tạo: 10/04/2018 | Lượt xem: 381 |

Sinh viên download file đính kèm để xem và đăng ký học kỳ phụ.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 HKP2(CDT).xls 44.544 KB