LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC KỲ PHỤ 2018 (ĐỢT HỌC VÉT)
Người đăng: | Ngày tạo: 01/04/2018 | Lượt xem: 1459 |

Sinh viên download file đính kèm bên dưới để xem và đăng ký cho đợt học vét sắp tới. Nếu có thắc về lịch học, các em liên hệ trực tiếp Thầy Văn Ba tại văn phòng bộ mô Chế Tạo Cơ Khí, F1.1

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 HOC KY PHU - 31-03-2018.xlsx 16.564 KB