LỊCH DẠY THỰC HÀNH TẠI XƯỞNG - TUẦN 5 đến TUẦN 9 (Từ 08/10 đến 13/10/2018)