THÔNG BÁO 3 V/v: NỘP ĐATN CĐCK13 VÀ CÁC KHÓA VỀ LÀM LẠI, CHUẨN BỊ BẢO VỆ.

THÔNG BÁO 3

V/v: NỘP  ĐATN CĐCK13 VÀ CÁC KHÓA VỀ LÀM LẠI, CHUẨN BỊ BẢO VỆ.

 • Thời gianChiều 14h00-16h00 thứ 2 ngày 11/7/2016.
 • Địa điểm: Văn phòng Khoa Cơ khí.
 • Nội dung chuẩn bị như sau:
  • Phần thuyết minh đóng tập bìa ghi đầy đủ các thông tin liên quan, sau đó cho vào túi sơmi nhựa kèm theo đĩa CD nội dung toàn bộ đồ án (Thuyết minh phải có tờ nhiệm vụ ĐATN nhận ở GVHD)
  • Phần bản vẽ cuộn lại (không được gấp) xếp theo thứ tự như trong tờ nhiệm vụ.
  • Sau đó sinh viên theo danh sách hội đồng bảo vệ ở bảng thông báo, để ký xác nhận hoàn thành ĐATN tại văn phòng Khoa Cơ Khí vào thời gian thông báo trên.
  •  Sau đó sinh viên nhận lại và liên hệ GVHD để chấm toàn bộ bản vẽ, thuyết minh xem có đủ điều kiện bảo vệ hay không, và GVHD báo kết quả về Bộ Môn sáng ngày 13/7/2016.
  • Danh sách sinh viên được bảo vệ và hội đồng bảo vệ sẽ thông báo ngày 13/7/16.
 • Thời gian bảo vệ các ngày: 13,14,15/7/2016 (sáng 7h30-11h30; chiều 13h00-16h30). Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ trong các ngày bảo vệ trên.

                                                                                        Ngày 27 tháng 6 năm 2016                                                                                                                          BM.CTCK