THÔNG BÁO LỊCH THỰC TẬP THÁNG 9 BỘ MÔN CTCK

THÔNG BÁO LỊCH THỰC TẬP THÁNG 9 BỘ MÔN CTCK

Các em download file đính kèm bên dưới để xem thông tin thực tập.

Mọi thắc mắc liên hệ VPK Cơ khí.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 PC TH BMCTCK HK1-16-17 (1).xls 380.416 KB