THÔNG BÁO NỘP ĐATN TC CKCT, TC SCCK 15 VÀ CÁC KHÓA VỀ LÀM LẠI, CHUẨN BỊ BẢO VỆ

THÔNG BÁO 3

V/v: NỘP  ĐATN TC CKCT, TC SCCK 15 VÀ CÁC KHÓA VỀ LÀM LẠI, CHUẨN BỊ BẢO VỆ.

 • Thời gianChiều 13h00-16h00 thứ 2 ngày 11/9/2017.
 • Địa điểm: Văn phòng BM CKCT (F1.1).
 • Nội dung chuẩn bị như sau:
  • Tất cả các bản vẽ, thuyết minh phải được GVHD xét duyệt, ký xác nhận cho phép sinh viên được bảo vệ trước khi ký nộp.
  • Phần thuyết minh đóng tập bìa ghi đầy đủ các thông tin liên quan, sau đó cho vào túi sơmi nhựa kèm theo đĩa CD chứa toàn bộ nội dung đồ án (Thuyết minh phải đóng kèm tờ nhiệm vụ ĐATN nhận từ GVHD).
  • Phần bản vẽ cuộn lại (không được gấp) xếp theo thứ tự như trong tờ nhiệm vụ quy định.
  • Sau đó sinh viên theo danh sách hội đồng bảo vệ ở bảng thông báo, để ký xác nhận hoàn thành ĐATN tại văn phòng BM CKCT (F1.1) vào thời gian thông báo trên.
  • Danh sách sinh viên được bảo vệ và hội đồng bảo vệ sẽ thông báo ngày 12/9/17.
 • Thời gian bảo vệ (dự kiến) các ngày: 13,14/9/2017 (sáng 7h30-11h30; chiều 13h00-16h30). Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ trong các ngày bảo vệ trên.

                                                                                                        Ngày 28 tháng 8 năm 2017                                                                                                                                                                                                   BM.CKCT