THÔNG BÁO NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP XÍ NGHIỆP

THÔNG BÁO NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP XÍ NGHIỆP

Các em download định dạng mẫu Báo cáo thực tập xí nghiệp ( được đính kèm bên dưới) và làm theo.

Hạn cuối trước 8h thứ 2 ngày 11/04.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 phaycnc.jpg 1138.948 KB
2 Nội dung báo cáo thực tập xí nghiệp.pdf 245.838 KB