THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI “BATTLEBOT” NĂM 2018
Ngày tạo: 09/10/2018 | Lượt xem : 436 |

THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI "BATTLEBOT" NĂM 2018

img11.jpg

img18.jpg

img20.jpg

img22.jpg

img28.jpg

img30.jpg

 

Sinh viên xem thông về cuộc thi trên file đính kèm bên dưới. 

 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Ke hoach Battlebot 1156.58 KB