Thông Báo V/V Điều Chỉnh Lịch Thi Học Kỳ Tuần 17 Chiều Thứ Hai 25/12 Và Cả Ngày Thứ Ba 26/12 Do Diễn Biến Của Bão Tembin

LỊCH THI HỌC KỲ TUẦN 17-18

Điều chỉnh đối với các lớp nghỉ thi tuần 17 (chiều thứ Hai và cả ngày thứ Ba) do diễn biến của bão Tembin

Các lớp sẽ thi học kỳ theo thời gian cụ thể dưới đây:

LỚP HỌC PHẦN THI LẦN 1 THI LẦN 2 BỘ MÔN
    SĨ SỐ THỜI GIAN THI PHÒNG GVCT 1 GVCT 2 GHI CHÚ THỜI GIAN THI  
CĐ CK 15A CN CTM 2 71 Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 7h20 F5.10 Đặng Nguyễn Nhân Nguyễn Văn Toàn Cả lớp Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. CTCK
CĐ CK 15B CN CTM 2 77 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 7h20 F3.12 Lương Minh Tự Phan Thị Cẩm Thanh Nửa lớp cuối Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. CTCK
CĐ CK 15B CN CTM 2 77 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 7h20 F3.14 Ngô Diệu Thạch Trần Ngọc Thiện Nửa lớp đầu Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. CTCK
CĐ CK 15C CN CTM 2 77 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 7h20 F4.9 Nguyễn Đăng Khoa Trần Trọng Thuyết Nửa lớp cuối Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. CTCK
CĐ CK 15C CN CTM 2 77 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 7h20 F4.11 Nguyễn Đức Tài (CTCK-81) Võ Văn Cường Nửa lớp đầu Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. CTCK
CĐ CK 15D CN CTM 2 75 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 7h20 F4.10 Nguyễn Đức Tài (CTCK-91) Lê Hoàng Lâm Nửa lớp cuối Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. CTCK
CĐ CK 15D CN CTM 2 75 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 7h20 F4.12 Nguyễn Long Phụng Nguyễn Văn Hưởng Nửa lớp đầu Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. CTCK
CĐ CK 15E CN CTM 2 80 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 7h20 F5.1 Nguyễn Tấn Hùng Lê Thành Phong Nửa lớp đầu Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. CTCK
CĐ CK 15E CN CTM 2 80 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 7h20 F5.13 Nguyễn Thanh Hơn Trần Quốc Tuấn Nửa lớp cuối Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. CTCK