LỊCH TIẾP SINH VIÊN

LỊCH TIẾP SINH VIÊN

Stt Họ và Tên Thời gian Địa điểm
Thứ Từ (giờ) Đến (giờ)
1 Trần Trọng Thuyết Hai 13:30 15:30 F1.1
Ba 9:00 11:00 F1.1
2 Lưu Chí Đức Ba 8h30 10h30 F1.6
Sau 8h30 10h30 F1.6
3 Nguyễn Phùng Tấn Ba 13:30 15:03 VP khoa
Sáu 9:00 11:00 VP khoa
4 Nguyễn Trọng Anh Tuấn Hai 7:30 9:30 F1.6
Ba 14:30 16:30 F1.6
5 Hoàng Huy Lộc Hai 7:00 9:00 Vp CKSC
Năm 9:00 11:00 Vp CKSC
6 Võ Văn Cường  Hai 9:00 11:00 F1.1
9:00 11:00 F1.1
7 Nguyễn Tiến Khang Ba 9:00 11:00 VP BMSC
9:00 11:00 VP BMSC
8 Trương Nam Trung Ba 8:30 10:30 F1.4 (VP. BMSCCK)
Năm 8:30 10:30 F1.4 (VP. BMSCCK)
9 Nguyễn Long Phụng Hai 9:00 11:00 F1.1
Hai 13:30 15:30 F1.1
10 Nguyễn Tấn Hùng Hai 9:00 11:00 F1.1
Năm 9:00 11:00 F1.1
11 Trần Ngọc Thiện Ba 13:00 15:00 F1.1
Năm 15:00 17:00 F1.1
12 Võ Tùng Linh Hai 9:00 11:00 F1.6
Ba 8:00 10:00 F1.6
13 Nguyễn Vũ Hoàng Chương Hai 7:30 9:30 F1.5
Năm 13:00 15:00 F1.5
14 Nguyễn Văn Thông 8:00 10:00 F1.1
Năm 8:00 10:00 F1.1
15 Ngô Diệu Thạch Hai 9:00 11:00 F1.1
Ba 9:00 11:00 F1.1
16 Nguyễn Văn Vũ 8:00 10:00 F1.1
Năm 8:00 10:00 F1.1
17 Nguyễn Quang Tuấn Ba 9:00 11:00 F1.1
9:00 11:00 F1.1
18 Nguyễn Quốc Văn Ba 13:00 15:00 F1.1
14:00 16:00 F1.1
19 Phạm Mạnh Trường Hai 13:30 15:30 F1.6
Ba 13:30 15:30 F1.6
20 Nguyễn Thanh Hơn Ba 13:30 15:30 F1.1
13:30 15:30 F1.1
21 Hồ Công Minh 12h30 14h30 F1.6
Năm 09h00 11h00 F1.6
22 Lê Hoàng Lâm Hai 12:30 15:00 F1.6
Sáu 12:30 15:00 F1.6
23 Lê Phú Cường Hai 13:30 15:30 F1.3
Năm 13:30 15:30 F1.3
24 Phan văn Tiến Hai 8:00 10:00 F1.1
Ba 8:00 10:00 F1.1
25 Lương Minh Tự Hai 9:00 11:00 F1.1
9:00 11:00 F1.1
26 Hà Anh Tuấn Hai 13h 15h F1.6
Sáu 13h 15h F1.6
27 Đặng Trung Dũng Ba 7h00 9h00 F1.6
Nam 10h00 11h30 F1.6
28 Dương Minh Trí Hai  14h 16h F1.6
Sau 14h 16h F1.6
29 Ngô Ngọc Tuyền Hai 9:00 11:00 F1.1
Năm 9:00 11:00 F1.1
30 Đặng Ngọc Lê Văn Hai  7:00 9:00 F1.1
Ba 9:00 11:00 F1.1
31 Nguyễn Hải Sơn Hai 9:00 11:00 F1.1
Sáu 9:00 11:00 F1.1
32 Nguyễn Văn Toàn 15:00 17:00 F1.1
Sáu 15:00 17:00 F1.1
33 Lê Thị Kiều Nga Hai 13:30 15:30 VP khoa
34 Trần Thiện Phúc Ba 8:00 10:30 VP khoa
35 Cao Văn Diễn Ba 13:30 15:30 VP khoa
36 Hồ Minh Chính 13:30 15:30 VP khoa
37 Nguyễn Tiến Trực Năm 8:00 10:30 VP khoa
38 Nguyễn M T Vương Năm 13:30 15:30 VP khoa
39 Phạm Văn Nghĩa Sáu 13:30 15:30 VP khoa
40 Tống Văn Trong Năm 9:00 11:00 F1.6
Hai 9:00 11:00 F1.6
41 Nguyễn Việt Phong Hai 7:30 9:30 F1.6
Sáu 9:00 11:00 F1.6