Lịch Trực BM và Tiếp SV Tuần 6 - BM.CĐT

BM CĐT Thông tin đến các bạn SV lịch trực Bộ môn và tiếp SV của GV trong Bộ môn như sau: 

TUẦN 6 (Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017)
Buổi/Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng   N T Trực C V Diễn N T Trực L T K Nga
Chiều P V Nghĩa C V Diễn H M Chính N M T Vương P V Nghĩa

- Thời gian: Sáng 6h30 đến 10h30; Chiều 12h30 đến 16h30

- Địa điểm: F1.3 (VP. Khoa Cơ khí