[Tuyển dụng] Công ty TNHH Hệ thống Cơ Điện Tử Xanh

Công ty TNHH Hệ Thống Cơ Điện Tử Xanh tuyển nhân viên lắp ráp cơ khí, các ứng viên quan tâm vui lòng xem thông tin cụ thể bên dưới.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Xanh 2.png 62.621 KB
2 xanh 1.png 78.172 KB