Công ty TNHH MTV Chế tạo cơ khí TTP Tuyển dụng

Công ty TNHH MTV Chế tạo cơ khí TTP Tuyển dụng các vị trí:

1. Nhân viên thiết kế cơ khí

2. Nhân viên bảo trì cơ khí

3. Nhân viên thu mua

4. Thư ký văn phòng

Các ứng viên quan tâm vui lòng xem thông tin cụ thể ở tập tin đính kèm.

TTP

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 20170824161527166.pdf 248.014 KB