DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN SCCK

 

TT

 HỌ VÀ TÊN 

Chức vụ, chức danh 

 Hình

Điện thoại

Email  (nếu có)

1

LƯU CHÍ ĐỨC

P. Trưởng khoa

image001.png

0913859631

duchoahuunam123@yahoo.com.vn

2

TRƯƠNG NAM TRUNG 

Tr.BMSCCK

image004.jpg

0909501140

tnamtrung2000@gmail.com

3

NGUYỄN VŨ HOÀNG CHƯƠNG

Giảng viên

01699096129

hoangchuong0104@gmail.com

4

ĐẶNG TRUNG DŨNG

Giảng viên

image005.jpg

0913710660

trungdung.ktct@gmail.com

5

VÕ QUÝ HOÀN

Giảng viên

image009.jpg

0989283622

quyhoanvo@gmail.com

6

NGUYỄN THÀNH LÂM

Giảng viên

image011.jpg

0909619785

thanhlamct657@yahoo.com

7

LÊ HOÀNG LÂM

Giảng viên

image013.jpg

0972390730

lehoanglamtn@yahoo.com.vn

8 VÕ TÙNG LINH Giảng viên      

9

HOÀNG HUY LỘC

Giảng viên

image015.jpg

1689983277

hoanghuyloc@gmail.com

10

LÊ TẤN LỘC

Giảng viên

image017.jpg

0913749103

letanloc506@yahoo.com.vn

11

LÊ THÀNH PHONG

Giảng viên

image019.jpg

1698897143

lethanhphong_135_ct@yahoo.com

12

NGUYỄN VIỆT PHONG

Giảng viên

image021.jpg

0978985080

nguyenvietphong@gmail.com

13

ĐINH TẤN TÀI

Giảng viên

image024.jpg

0903700637

taicathang@yahoo.com.vn

14

DƯƠNG MINH TRÍ

Giảng viên

image025.jpg

0909613087

dmtri1958@gmail.com

15

TỐNG VĂN TRONG

Giảng viên

image027.jpg

0903685553

tvtrong@gmail.com

16

PHẠM MẠNH TRƯỜNG

Giảng viên

image029.jpg

0903895712

mtruong712@gmail.com

17

HÀ ANH TUẤN

Giảng viên

0903952416

atuanct80@gmail.com

18

NGUYỄN TRỌNG ANH TUẤN

Giảng viên

image033.jpg

1692025733

tuannguyenckm@gmail.com

19 NGUYỄN TIẾN KHANG Giảng viên 01662279499 nguyentienkhangqn@gmail.com
20 HỒ CÔNG MINH Giảng viên 0903088704 hocongminhck@gmail.com
21 TRƯƠNG MINH NHẬT Giảng viên 0987766044 nhattruong1003@gmail.com

    Các Tin Khác: