THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG​ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÔNG NAM Á

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG​ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÔNG NAM Á

Hiện nay Công ty Cổ Phần Thép Đông Nam Á

đang có nhu cầu tuyển dụng 5 cơ khí sửa chữa

Mức lương thử việc 5.000.0000đ/1 tháng,

thời gian thử việc 1 tháng,

sau đó sẽ tính lương theo sản phẩm.

Ưu tiên cho các bạn có hộ khẩu Đăk-Lăk

 

Trân trọng và kính chào