THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG TY IBS

Công ty Cổ phần IBS tuyển dụng công nhân cơ khí hàn, tiện và vận hành máy.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 IBS.jpg 129.862 KB