[Tuyển dụng] Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến

Công ty CP Bao bì nhựa Tân tiến tuyển dụng nhân nhân viên cơ khí, các ứng viên có nhu cầu vui lòng xem thông tin bên dưới

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 nhua tan tien.jpg 181.304 KB