[Tuyển dụng] Công ty TNHH Cơ Nhiệt Điện TOÀN TÂM
Ngày tạo: 13/07/2018 | Lượt xem : 580 |

Công ty TNHH Cơ nhiệt điện TOÀN TÂM tuyển dụng các vị trí: 1. Kỹ thuật viên có khí. 2. Thợ tiện 3. Thợ hàn 4. Thợ điện công nghiệp. Các ứng viên quan tâm, vui lòng xem chi tiết trong tập tin đính kèm.
Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 1531456502983_THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG.pdf 220.211 KB