[Tuyển dụng] Công ty TNHH Nguyên Anh

Công ty TNHH Nguyên Anh tuyển dụng nhân sự: Nhân Viên Kinh Doanh, Nhân viên Kỹ thuật, các ứng viên có nhu cầu vui lòng xem thông tin kèm theo.

Mục 2: Nhân viên kỹ thuật: Có tuyển thêm nghành Cơ điện tử