Lịch Học kỳ phụ (học vào thứ 7 & CN) BM CKCT
Ngày tạo: 20/09/2018 | Lượt xem : 849 |

SInh viên tải file đính kèm bên dưới để xem thông tin về giờ học.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ bộ môn (phòng F1.1) vào giờ hành chính để được giải đáp.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 HOC KY T7 CN - 20-09-2018.xls 44.544 KB