TKB HK PHỤ HK 1, 18-19 BM CƠ ĐIỆN TỬ
Ngày tạo: 19/09/2018 | Lượt xem : 460 |

BM Cơ điện tử thông báo lịch học và thi Học Kỳ Phụ HK1, 2018-2019 môn Ngôn ngữ lập trình và môn Anh văn chuyên ngành hệ Cao đẳng. SV xem thông tin chi tiết trong file đính kèm

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 HKP1(CDT) 18-19.xls 54.784 KB