Đề Thi Và Đáp Án Môn Sửa chữa thiết bị cơ khí 1 Hệ Trung Cấp 2016

Đề thi và đáp án môn Sửa chữa thiết bị cơ khí 1, hệ trung cấp 2016 , thi tuần 18 năm 2017-2018. Sinh viên vui lòng tải tập tin đính kèm

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 SCTBCK DE 1 TCSCCK 16.pdf 222.926 KB
2 SCTBCK ÐE 2 TCSCCK 16.pdf 238.752 KB