DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CTCK
Người đăng: | Ngày tạo: 02/07/2015 | Lượt xem: 12966 |

 

 

STT
Họ và tên Trình độ Chức vụ Email Hình ảnh
1 NGUYỄN QUỐC VĂN ThS

Phó Trưởng khoa

Phụ trách Khoa

vanckct@gmail.com
2 NGUYỄN VĂN VŨ ThS

Phó Trưởng Khoa -

T. BM CKCT

vanvu0308@gmail.com
3 NGUYỄN VĂN THÔNG ThS Phó trưởng BM CKCT thong439@yahoo.com
4 DƯƠNG VĂN BA ThS Phó trưởng BM CKCT vanbackm@gmail.com
5 TRẦN TRỌNG THUYẾT ThS Phó trưởng BM CKCT trongthuyet2003@gmail.com
6 NGÔ DIỆU THẠCH ThS Phó trưởng BM CKCT  itachi2601@gmail.com
7 VÕ VĂN CƯỜNG ThS Giảng viên vovancuong62@gmail.com
8 NGUYỄN TẤN HÙNG ThS Giảng viên tanhung@dcselab.edu.vn
9 NGUYỄN THOẠI KHANH ThS Giảng viên thoaikhanhspkt@gmail.com
10 NGUYỄN VĂN MINH ĐH Giảng viên minhcaothang@gmail.com
11 ĐẶNG NGUYỄN NHÂN ThS Giảng viên dangnhanckm@gmail.com
12 NGUYỄN LONG PHỤNG ThS Giảng viên longphungckm@gmail.com
13 LÊ ĐỨC PHƯƠNG ThS Giảng viên phuongle.spkt@gmail.com
14 NGUYỄN HẢI SƠN ThS Giảng viên haisonlongan@gmail.com
15 NGUYỄN ĐỨC TÀI (81) ThS Giảng viên taickcaothang@gmail.com
16 PHAN THỊ CẨM THANH ThS Giảng viên phancamthanh25@gmail.com

17 TẠ NGỌC Ý THIÊN NCS Giảng viên tangocythien@gmail.com
18 TRÂN NGỌC THIỆN ThS Giảng viên ngocthienbt@gmail.com
19 PHAN VĂN TIẾN Cử nhân Giảng viên ngovosanh@gmail.com
20 NGUYỄN VĂN TOÀN ThS Giảng viên nguyenvantoanck@gmail.com
21 LÝ CHÁNH TRUNG ThS Giảng viên trungchanhly@gmail.com
22 TRẦN CÔNG TUẤN ThS Giảng viên trancongtuan64@gmail.com
23 NGUYỄN QUANG TUẤN ThS Giảng viên freemancognac014@gmail.com
24 NGÔ NGỌC TUYỀN ThS Giảng viên tuyencaothang@gmail.com
25 ĐẶNG NGỌC LÊ VĂN ThS Giảng viên vandang1129@yahoo.com
26 NGUYỄN ĐĂNG KHOA ThS Giảng viên dangkhoackm09@gmail.com
27 NGUYỄN ĐỨC TÀI ThS Giảng viên tainguyenducspk91@gmail.com
28 NGUYỄN THANH HƠN SĐH Giảng viên honckm@gmail.com
29 LƯƠNG MINH TỰ SĐH Giảng viên luongminhtu07@gmail.com