Đào tạo ngắn hạn

Ngày: 08-05-2017 | Lượt xem: 180
Trên thị trường thiết kế, lập trình, gia công cơ khí hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới Creo Parametric (Pro/E) đang đóng vai trò to lớn trong ngành công nghiệp cơ khí chính xác. Trong khóa học này, bạn sẽ nhanh chóng trở nên thành thạo với Creo Parametric từ cơ bản tới nâng cao. Khi được trang bị các kỹ năng về Creo Parametric (Pro/E)
Ngày: 10-04-2017 | Lượt xem: 285
Ngày: 29-03-2017 | Lượt xem: 252
Ngày: 03-07-2016 | Lượt xem: 950
Ngày: 12-11-2015 | Lượt xem: 2099
Ngày: 12-11-2015 | Lượt xem: 1629
Ngày: 12-07-2015 | Lượt xem: 3114
1
Trang: 1 / 1