Đào tạo ngắn hạn
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CREO PARAMETRIC (PRO/E)

Ngày: 08-05-2017 | Lượt xem: 442

Trên thị trường thiết kế, lập trình, gia công cơ khí hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới Creo Parametric (Pro/E) đang đóng vai trò to lớn trong ngành công nghiệp cơ khí chính xác. Trong khóa học này, bạn sẽ nhanh chóng trở nên thành thạo với Creo Parametric từ cơ bản tới nâng cao. Khi được trang bị các kỹ năng về Creo Parametric (Pro/E)

Mở lớp PLC Cơ bản, Nâng cao 2017

Ngày: 29-03-2017 | Lượt xem: 532

KHAI GIẢNG LỚP CNC CƠ BẢN: (2016)

Ngày: 03-07-2016 | Lượt xem: 1376

THÔNG BÁO MỞ LỚP CNC CĂN BẢN

Ngày: 12-11-2015 | Lượt xem: 2458

THÔNG BÁO MỞ LỚP CNC NÂNG CAO

Ngày: 12-11-2015 | Lượt xem: 1966

THÔNG BÁO MỞ LỚP HÀN ĐIỆN 3G

Ngày: 12-07-2015 | Lượt xem: 3570

1
Trang: 1 / 1