HỆ THỐNG PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH CKCT
Ngày tạo: 16/01/2018 | Lượt xem : 6718 |

HỆ THỐNG PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH CKCT

a.    Phòng thực hành TIỆN – PHAY:

Phòng thực hành Tiện – Phay đặt tại tầng trệt dãy nhà F được chia làm 2 khu vực chính: khu vực dạy môn thực hành Tiện và khu vực dạy môn thực hành Phay. Mỗi học phần thực hành có thể giảng dạy cho 40 sinh viên/ca và dùng để giảng dạy các môn: Thực hành Tiện – Phay 1, 2, 3, 4. Ngoài ra, còn hỗ trợ cho sinh viên năm cuối thực hiện đồ án tốt nghiệp. 

H1.jpg

Hình 1: Xưởng Tiện – Phay

H2.jpg

Hình 2: Xưởng Tiện – Phay

H3.jpg

Hình 3: Xưởng Phay

Số thứ tự

Phòng

Học phần hỗ trợ

Sức chứa

Trang thiết bị

Số lượng

1

Phòng thực hành tiện phay

F1.1

Thực hành Tiện Phay 1, 2, 3, 4.

Diện tích: 400 m2

100 sinh viên/ ca

Máy tiện TAKISAWA

8

Máy tiện KEIYOSEIKI

12

Máy tiện WASINO

2

Máy bào HANDA HOR II

1

Máy bào UCHIDASU - 610

1

Máy phay MAKINO

12

Máy phay SHIZOKA

1

Máy phay TOPONE

5

Máy mài phẳng BROWNSHAPE

1

Máy mài 2 đá SGB-T

1

Máy mài 2 đá Nhật

1

Máy mài tròn SEIBU-KOKI-1964

1

Máy cưa H-250SA

1

Máy cưa TSUNE

1

Bàn map 620x1000

1

Đầu chia độ - Nhật

5

Quạt đứng

2

 

b.    Phòng thực hành CAD/CAM:

Phòng thực hành CAD/CAM  đặt tại phòng A0.1 phục vụ cho các học phần thực hành CNC, thực hành EDM với 22 sinh viên/1ca. Toàn bộ 22 máy tính đều có cấu hình: bản quyền   Win7, Pentium Dual – Core CPU E5200 @2.5GHz (2CPUs), Memory: 3072MB RAM, Chip type: GeForce 7300SE/7200GS, monitor HP17’’.

H4.jpg

Hình 4: Phòng thực hành CNC C1.2 trang bị các máy EMCO MILL 55/60

H5.jpg

Hình 5: Phòng thực hành CNC C1.2 trang bị các máy EMCO TURN 55/60

H6.jpg

Hình 6: Phòng thực hành CAD/CAM/CNC A0.1 trang bị máy EMCO TURN 155 VÀ EMCO MILL M155

Số thứ tự

Phòng

Học phần hỗ trợ

Sức chứa

Trang thiết bị

Số lượng

2

Phòng máy CAD/CAM

A0.1

Thực hành CNC.

Thực hành EDM.

Diện tích 100 m2

 

22 sinh viên/ca

Máy phay  PC Mill 155

1

Máy tiện PC  Turn 155

1

Máy nén khí Compac 22P

1

Ổn áp 25KVA

1

Máy đo độ cứng infan

1

Computer P4 + Monitor LCD 17”

22

 

 

Máy Projector + Màn chiếu

1

Máy điều hòa

3

3

Phòng thực hành CNC

C1.2

Thực hành CNC

Diện tích 80m2

50 sinh viên/ca

Computer core i3 + Monitor LCD 17”

16

Máy phay CNC Mill 55

8

Máy tiện CNC Turn 55

4

Máy tiện CNC Turn 60

4

Máy nén khí compac 22P

1

Máy projector + màn chiếu

2

 

 

 

 

 

b.    Phòng thực hành tiện phay với máy hiển thị số:

H07.JPG

Hình 7: Phòng thực hành C1.1 trang bị máy EMCO TURN 155 

H08.JPG

Hình 8: Phòng thực hành C1.1 trang bị máy EMCO MILL M155