DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN SCCK
Ngày tạo: 02/07/2015 | Lượt xem : 16864 |

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Email Hình ảnh
1 VÕ TÙNG LINH TS Phó Trưởng khoa vtlinh@caothang.edu.vn

2

TRƯƠNG NAM TRUNG 

ThS

Trưởng BM. CKSC

tntrung@caothang.edu.vn

image004.jpg

3

LÊ HOÀNG LÂM

ThS Phó Trưởng BM CKSC lhlam@caothang.edu.vn image013.jpg

4

NGUYỄN HOÀNG BẢO HƯNG

Cao học

Giảng viên

nguyenhoangbaohung@caothang.edu.vn

image1.jpeg

 

5

NGUYỄN VŨ HOÀNG

CHƯƠNG

ThS

Giảng viên

nguyenvuhoangchuong@caothang.edu.vn

6

HOÀNG HUY LỘC

ĐH 

Giảng viên

hoanghuyloc@caothang.edu.vn

image015.jpg

7

LÊ TẤN LỘC

ĐH 

Giảng viên

letanloc@caothang.edu.vn

image017.jpg

8

LÊ THÀNH PHONG

Cao học 

Giảng viên

lethanhphong@caothang.edu.vn

image019.jpg

9

NGUYỄN VIỆT PHONG

ThS

Giảng viên

nguyenvietphong@caothang.edu.vn

image021.jpg

10

PHẠM MẠNH TRƯỜNG

ThS 

Giảng viên

phammanhtruong@caothang.edu.vn

image029.jpg

11

HÀ ANH TUẤN

ĐH 

Giảng viên

haanhtuan@caothang.edu.vn

12

NGUYỄN TRỌNG ANH TUẤN

ThS 

Giảng viên

nguyentronganhtuan@caothang.edu.vn

image033.jpg

13 NGUYỄN TIẾN KHANG Th.S  Giảng viên nguyentienkhang@caothang.edu.vn
14 TRƯƠNG MINH NHẬT Th.S Giảng viên truongminhnhat@caothang.edu.vn
15 NGUYỄN VĂN HƯỞNG Th.S Giảng viên nguyenvanhuong@caothang.edu.vn
16 TRẦN QUỐC TUẤN Cử nhân Giảng viên tranquoctuan@caothang.edu.vn
17 LÊ VĂN NHÂN Cao học Giảng viên levannhan@caothang.edu.vn

NHAN 4x6 QT (1).jpg

18 TRẦN HỮU LỘC Cao học Giảng viên tranhuuloc@caothang.edu.vn