DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN SCCK
Ngày tạo: 02/07/2015 | Lượt xem : 14692 |

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Email Hình ảnh

1

LƯU CHÍ ĐỨC

ThS

Phó Trưởng khoa

lcduc@caothang.edu.vn

2 VÕ TÙNG LINH TS Phó Trưởng khoa vtlinh@caothang.edu.vn

3

TRƯƠNG NAM TRUNG 

ThS

Trưởng BM. CKSC

tntrung@caothang.edu.vn

image004.jpg

4

LÊ HOÀNG LÂM

ThS Phó Trưởng BM CKSC lhlam@caothang.edu.vn image013.jpg

5

ĐẶNG TRUNG DŨNG

ĐH

Giảng viên

dangtrungdung@caothang.edu.vn

image005.jpg

6

NGUYỄN HOÀNG BẢO HƯNG

Cao học

Giảng viên

nguyenhoangbaohung@caothang.edu.vn

image1.jpeg

 

7

NGUYỄN VŨ HOÀNG

CHƯƠNG

ThS

Giảng viên

nguyenvuhoangchuong@caothang.edu.vn

8

HOÀNG HUY LỘC

ĐH 

Giảng viên

hoanghuyloc@caothang.edu.vn

image015.jpg

9

LÊ TẤN LỘC

ĐH 

Giảng viên

letanloc@caothang.edu.vn

image017.jpg

10

LÊ THÀNH PHONG

ĐH 

Giảng viên

lethanhphong@caothang.edu.vn

image019.jpg

11

NGUYỄN VIỆT PHONG

ThS

Giảng viên

nguyenvietphong@caothang.edu.vn

image021.jpg

12

DƯƠNG MINH TRÍ

ĐH 

Giảng viên

duongminhtri@caothang.edu.vn

image025.jpg

13

TỐNG VĂN TRONG

Cử nhân

Giảng viên

tongvantrong@caothang.edu.vn

image027.jpg

14

PHẠM MẠNH TRƯỜNG

ThS 

Giảng viên

phammanhtruong@caothang.edu.vn

image029.jpg

15

HÀ ANH TUẤN

ĐH 

Giảng viên

haanhtuan@caothang.edu.vn

16

NGUYỄN TRỌNG ANH TUẤN

ThS 

Giảng viên

nguyentronganhtuan@caothang.edu.vn

image033.jpg

17 NGUYỄN TIẾN KHANG ĐH  Giảng viên nguyentienkhang@caothang.edu.vn
18 TRƯƠNG MINH NHẬT ĐH Giảng viên truongminhnhat@caothang.edu.vn
19 NGUYỄN VĂN HƯỞNG ĐH Giảng viên nguyenvanhuong@caothang.edu.vn
20 TRẦN QUỐC TUẤN Cử nhân Giảng viên tranquoctuan@caothang.edu.vn
21 LÊ VĂN NHÂN ĐH Giảng viên levannhan@caothang.edu.vn

NHAN 4x6 QT (1).jpg