Thông báo
TKB HK PHỤ HK 1, 18-19 BM CƠ KHÍ SỬA CHỮA

Ngày: 20-09-2018 | Lượt xem: 258

BM Cơ Khí Sửa Chữa thông báo lịch học và thi Học Kỳ Phụ HK1, 2018-2019 môn Dung Sai và môn Nguyên Lý Cắt hệ Cao đẳng nghề và hệ Cao đẳng. SV xem thông tin chi tiết trong file đính kèm

1 2 3 ... > >|
Trang: 1 / 5