CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngày tạo: 21/03/2017 | Lượt xem : 10097 |

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

STT

TÊN HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

1 .

Kiến thức giáo dục đại cương

48

1.1

Khoa học XH & NV

12

 

1. Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

5

 

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

3. Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3

 

4. Pháp luật đại cương

2

1.2

Ngoại ngữ

11

 

5. Anh văn 1

<3>

 

6. Anh văn 2

<3>

 

7. Anh văn 3

3

 

8. Anh văn chuyên ngành

2

1.3

Toán – Tin học – KHTN

20

 

9. Toán cao cấp

5

 

10. Xác suất thống kê

3

 

11. Vật lý đại cương 1

4

 

12. Hóa học đại cương

3

 

13. Nhập môn tin học

<5>

1.4

Giáo dục thể chất (chứng chỉ - 60 tiết)

2

1.5

Giáo dục Quốc phòng (chứng chỉ - 135 tiết)

3

2 .

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

108

2.1

Kiến thức cơ sở

41

 

14. Vẽ kỹ thuật 1

5

 

15. Vẽ kỹ thuật 2

4

 

16. BTL vẽ kỹ thuật

2

 

17. Cơ lý thuyết

4

 

18. Sức bền vật liệu

4

 

19. Nguyên lý - Chi tiết máy

5

 

20. BTL chi tiết máy

2

 

21. Kỹ thuật điện

3

 

22. Dung sai – Kỹ thuật đo

3

 

23. Vật liệu cơ khí và công nghệ kim loại

3

 

24. Quản trị doanh nghiệp

2

 

25. Kỹ thuật an toàn & môi trường công nghiệp

2

 

26. AutoCAD (2D)

<2>

2.2

Kiến thức chung của ngành chính

35

 

Phần bắt buộc:

 

 

27. Trang bị điện – điện tử

3

 

28. Công nghệ khí nén – thủy lực

4

 

29. Công nghệ chế tạo máy 1

4

 

30. Công nghệ chế tạo máy 2

4

 

31. Đồ gá

4

 

32. BTL công nghệ CTM

2

 

33. Nguyên lý cắt

4

 

34. Máy cắt & máy ĐKCTS

5

 

35. Các phương pháp gia công mới

2

 

Phần tự chọn Sinh viên chọn 1 trong 2 học phần sau:

 

 

36.1.  Proe 5.0

3

 

36.2.  Cơ sở thiết kế khuôn mẫu

3

2.3

Thực tập nghề nghiệp

27

 

37. Thực tập hàn

1

 

38. Thực tập nguội cơ bản

1

 

39. Thực tập nguội tháo lắp

1

 

40. Thực tập PLC cơ bản

2

 

41. Thực tập tiện phay 1

2

 

42. Thực tập tiện phay 2

4

 

43. Thực tập tiện phay 3

4

 

44. Thực tập tiện phay 4

4

 

45. Thực tập CAD/CAM/CNC

2

 

46. Thực tập EDM & WireCut

1

 

47. Thực tập điện cơ bản

2

 

48. Thực tập tốt nghiệp

3

2.4

Tốt nghiệp

5

 

49. Đồ án Tốt nghiệp

5

 

Bảo vệ đồ án

 

Tổng cộng toàn khóa có 151 tín chỉ (không kể các học phần 1.4 và 1.5)