CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngày tạo: 27/03/2017 | Lượt xem : 1726 |

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

STT

TÊN HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

1 .

Kiến thức giáo dục đại cương

31

1.1

Khoa học XH & NV

8

 

 1. Chính trị

6

 

 1. Pháp luật

2

1.2

Ngoại ngữ

12

 

 1. Anh văn 1

<4>

 

 1. Anh văn 2

<4>

 

 1. Anh văn 3

4

1.3

Khoa học tự nhiên

7

 

 1. Nhập môn tin học (Tin học A)

<5>

 

 1. Auto Cad

<2>

1.4

Giáo dục thể chất

2

1.5

Giáo dục Quốc phòng

2

2 .

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

131

2.1

Kiến thức cơ sở

65

 

 1. Vẽ  kỹ thuật 1

5

 

 1. Vẽ kỹ thuật 2 + BTL

4

 

 1. Cơ kỹ thuật

5

 

 1. Dung sai – Kỹ thuật đo

3

 

 1. Vật liệu cơ khí

3

 

 1. Kỹ thuật điện

3

 

 1. An toàn lao động

2

 

 1. Quản trị doanh nghiệp

2

 

 1. Công nghệ Hàn 1

5

 

 1. Công nghệ Hàn 2

7

 

 1. Công nghệ Hàn 3

5

 

 1. Kết cấu Hàn 1

4

 

 1. Kết cấu Hàn 2

3

 

 1. Kỹ thuật lắp ống

6

 

 1. Kỹ thuật gò

3

 

 1. Khai triển hình gò

5

2.2

Kiến thức chung của ngành chính

63

 

 1. MĐ Chế tạo phôi hàn

3

 

 1. MĐ Gá lắp kết cấu hàn

2

 

 1. MĐ Hàn điện cơ bàn 1

3

 

 1. MĐ Hàn điện cơ bàn 2

4

 

 1. MĐ Hàn điện nâng cao

6

 

 1. MĐ Hàn khí

2

 

 1. MĐ MIG, MAG cơ bản

2

 

 1. MĐ MIG, MAG nâng cao

2

 

 1. MĐ Hàn dây lõi thuốc

1

 

 1. MĐ Hàn TIG

2

 

 1. MĐ Hàn vẩy

1

 

 1. MĐ Hàn thép Các bon trung bình, Các bon cao

1

 

 1. MĐ Hàn ống

3

 

 1. MĐ Hàn đắp  

1

 

 1. MĐ Hàn ống chất lượng cao

4

 

 1. MĐ Hàn bình chịu áp lực cao

4

 

 1. MĐ Kiểm tra chất lượng mối hàn

1

 

 1. MĐ Hàn tự động dưới lớp thuốc

1

 

 1. MĐ Hàn thép hợp kim

2

 

 1. MĐ Hàn kim loại màu

2

 

 1. MĐ Thiết kế tính toán kết cấu hàn

2

 

 1. MĐ TT sản xuất

15

2.3

Tốt nghiệp

3

 

 1. Lý thuyết nghề

1

 

 1. Thực hành nghề

1

 

 1. Chính trị

1

Tổng cộng toàn khóa có 161 tín chỉ (không kể các học phần 1.4 và 1.5)