<ĐTNH> CNC CĂN BẢN
Ngày tạo: 12/11/2015 | Lượt xem : 8388 |

VẬN HÀNH MÁY CNC CƠ BẢN  ( new )

TIỆN CNC TRÊN PHẦN MỀM FANUC 21T

TT

Tên Bài

Tổng Số

Lý Thuyết

Bài Tập

1

Giới Thiệu Chung Về Máy Tiện  Phay CNC

1

1

 

2

Các lệnh cơ bản tiện CNC

3

3

 

3

Chu trình tiện thô, tinh

4

2

2

4

Phần mềm Fanuc 21T

6

2

4

5

Cài đặt phôi, dao

4

2

2

6

Gia công

6

 

6

Tổng

24

10

14

 

PHAY CNC TRÊN PHẦN MỀM FANUC 21M

TT

Tên Bài

Tổng Số

Lý Thuyết

Bài Tập

1

Các lệnh cơ bản phay CNC

2

2

 

2

Phay theo biên dạng (profile)

4

2

2

3

Chu trình khoan lỗ,

Khoan nhiều lỗ trên cung tròn

4

2

2

4

Phần mềm Fanuc 21M

4

2

2

5

Cài đặt phôi, dao

4

2

2

6

Gia công

6

 

6

Tổng

24

10

14

 

Liên hệ đăng ký học:          Thầy Văn Thông       ĐT: 0932132199

                                                Thầy Quốc Văn          ĐT: 0907797139