DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN SCCK
Ngày tạo: 02/07/2015 | Lượt xem : 35752 |

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Email
1 VÕ TÙNG LINH TS Phó Trưởng khoa vtlinh@caothang.edu.vn

2

TRƯƠNG NAM TRUNG 

ThS

Trưởng BM. CKSC

tntrung@caothang.edu.vn

3

LÊ HOÀNG LÂM

ThS Phó Trưởng BM CKSC lhlam@caothang.edu.vn

4

NGUYỄN HOÀNG BẢO HƯNG

ThS

Giảng viên

nguyenhoangbaohung@caothang.edu.vn

5

TRẦN HỮU LỘC ThS Giảng viên tranhuuloc@caothang.edu.vn

6

HOÀNG HUY LỘC

ThS

Giảng viên

hoanghuyloc@caothang.edu.vn

7

LÊ TẤN LỘC

ĐH 

Giảng viên

letanloc@caothang.edu.vn

8

LÊ THÀNH PHONG

ThS

Giảng viên

lethanhphong@caothang.edu.vn

9

NGUYỄN VIỆT PHONG

ThS

Giảng viên

nguyenvietphong@caothang.edu.vn

10

PHẠM MẠNH TRƯỜNG

ThS 

Giảng viên

phammanhtruong@caothang.edu.vn

11

NGUYỄN TRỌNG ANH TUẤN

ThS 

Giảng viên

nguyentronganhtuan@caothang.edu.vn
12 NGUYỄN TIẾN KHANG ThS  Giảng viên nguyentienkhang@caothang.edu.vn
13 TRƯƠNG MINH NHẬT ThS Giảng viên truongminhnhat@caothang.edu.vn
14 NGUYỄN VĂN HƯỞNG ThS Giảng viên nguyenvanhuong@caothang.edu.vn
15 TRẦN QUỐC TUẤN Cử nhân Giảng viên tranquoctuan@caothang.edu.vn
16 LÊ VĂN NHÂN ThS Giảng viên levannhan@caothang.edu.vn
17 ĐOÀN QUỐC TRUNG ĐH Giảng viên doanquoctrung@caothang.edu.vn