Trang thiết bị
Ngày tạo: 06/04/2016 | Lượt xem : 18684 |

CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

12mayhandien.jpg

Hình 1: Phòng thực hành hàn với 12 bộ thực hành hàn điện

1maybandiencuc.jpg

Hình 2: Phòng thực hành cắt EDM-Wire với 1 máy bắn điện cực

1maycatday.jpg

Hình 3: Phòng thực hành cắt EDM-Wire với 1 máy cắt cây

phongthuchanhcodientu.jpg

Hình 4: Phòng thực hành Cơ-điện tử với hệ thống điều khiển bơm

1hethongplc.jpg

Hình 5: Phòng thực hành PLC với hệ thống MPS

phongthuchanhtien_22may.jpg

Hình 6: Xưởng tiện với 22 máy tiện vạn năng

15mayphay2maybao.jpg

Hình 7: Xưởng phay với 15 máy phay và 2 máy bào

8CNCtien4T554T60_8CNCphayM55.jpg

Hình 8: Phòng thực hành CNC với 4 máy tiện CNC T55, 4 máy tiện CNC T60 và 8 máy phay CNC M55

1CNCphayM155_1cnctienT155.jpg

Hình 9: Phòng thực hành CNC với máy tiện CNC công nghiệp T155 và máy phay CNC công nghiệp M155

2phongthuchanhnguoi.jpg

Hình 10: 2 xưởng nguội với 40 bộ thực hành cho mỗi xưởng.

Hình 11: Xưởng thực hành tiện phay với 12 máy tiện - 12 máy phay hiển thị số.