THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔNG DOANH NGHIỆP - CỰU SINH VIÊN CAO THẮNG 2023
Ngày tạo: 01/07/2023 | Lượt xem : 507 |

   

 KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔNG DOANG NGHIỆP – CỰU SINH VIÊN CAO THẮNG NĂM 2023

1. Kết quả

Khoa Cơ Khí tiếp nhận 12 hồ sơ  xét học bổng Doanh nghiệp – Cựu sinh viên Cao Thắng. Kết quả có 6 sinh viên đáp ứng đủ các tiêu chi của học bổng, đặc biệt đáp ứng các tiêu chí cốt lõi sau:

                -  Gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

                -  Có kết quả học tập khá giỏi trở lên.

               -  Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp tốt.

               -  Tích cực tham gia các hoạt động đoàn, hội, xã hội,…

Số lượng: 6 suất, mỗi suất 6.000.000 đồng, tổng cộng 36.000.000 đồng

  1. Nguyễn Thanh Duy – Lớp CĐ CK22D
  2. Trần Khánh Hứng – Lớp CĐ CK22E
  3. Võ Minh Nhứt – Lớp CĐ CĐT21A
  4. Lăng Văn Sự - Lớp CĐ CĐT21B
  5. Lê Minh Nhựt – Lớp CĐN CGKL21A
  6. Đặng Minh Tâm – Lớp CĐN SCCK22

2. Trao học bổng

Thời gian nhận học bổng: 8:30 sáng ngày 11/7/2023

Địa điểm: Hội trường B, Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng, 65 Huỳnh Thúc Kháng, Quận 1, Hồ Chí Minh

   

Khoa Cơ Khí