HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Ngày tạo: 13/02/2017 | Lượt xem : 22645 |

HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Sinh viên download file bên dưới để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Mọi thắc mắc trong quá trình thực tập, sinh viên liên hệ trực tiếp với thầy hướng dẫn.

Chúc các em thực tập thành công!

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 HD VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP.pdf 416.432 KB
2 HD VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP.doc 337.92 KB