CÔNG TY NIDEC SANKYO VN TUYỂN DỤNG
Ngày tạo: 22/11/2022 | Lượt xem : 40 |

CÔNG TY NIDEC SANKYO VN cần tuyển dụng kỹ thuật viên vận hành máy gia công cơ khí, thông tin tuyển dụng trong file đính kèm.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 KY THUAT VIEN.pdf 545.007 KB