CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỰC PHẨM THÀNH NGỌC TUYỂN DỤNG
Ngày tạo: 01/11/2022 | Lượt xem : 63 |

Công ty TNHH nông sản thực phẩm Thành Ngọc cần tuyển dụng các vị trí liên quan đến cơ khí và cơ điện tử, nội dung tuyển dụng trong file đính kèm.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 46.2022.TNG- Thông báo tuyển dụng (1).pdf 2785.189 KB